Tag: политика

Влиянието на политиката в света на иновациитеВлиянието на политиката в света на иновациите

Технологичният сектор е сред най-динамичните и влиятелни сфери в съвременната икономика, но също така е и един от най-политизираните. Този феномен се дължи на редица фактори, които създават тясна връзка