Tag: chatON

ChatON на SamsungChatON на Samsung

ChatON представлява комуникационни система, която се разпространява безплатно. Тя позволява на потребителите да изпращат съобщения с анимация, включваща текст,  фоново изображение и аудио. Освен това разполага и с chat функционалност.