Tag: минало

Създаването на телефонаСъздаването на телефона

Първият телефонен апарат е създаден през 1861г. от немския физик Йохан Райс. Неговото устройство и облик Историята на телефона са били доста по-различни от сегашните усъвършенствани и модернизирани апарати. За