Рекламите в приложенията точат батерията

След проучване направено от експерти, стана ясно че безплатните мобилни приложения консумират голяма част от енергията на батерията.Това се дължи на факта, че рекламите изискват определяне на местоположението на смартфона, което води до точене на заряда на батерията. По време на проучването са използвали специални програми, които следят консумирането на батерията и отчитат процентите на използваемост при отделните приложения. Изследванeтo е било направено на няколко смартфона, които са били под операционните системи Windows Mobile и Android. Сред проучваните приложения билa и прочутата игра на Zynga – Angry Birds. При някои от приложенията, изследователите отчели че самото приложение използва само 25% от батерията, а останалите 75% се консумирали от рекламата в него. При други се е стигало до 80% консумирана енергия само от рекламите. Този голям процент използван от рекламите идва от изпращането и приемането на сигнал, който определя коя реклама е най-подходяща за потребителя според неговото местоположение. Освен това експертите установили, че безплатните приложения оставяли връзката с инернет отворена около 10 секунди повече след свалянето им, както и информацията за рекламата. След проведените тестове, резултатите били изумяващи предвид това, че една игра например ползва едва една пета от консумираната енергия при стартирането й. Може би тези, които създават приложенията трябва да наблегнат повече върху консумираната енергия при стартирането им и най-вече точенето на батерията от рекламите в приложенията.

Google+ Comments