Month: September 2013

Алтернативни способи за използване на клетъчни връзкиАлтернативни способи за използване на клетъчни връзки

При появата на клетъчните връзки, на никого не му е хрумвало, че ще дойде време, в което ще се въведат гръмки гласови съобщения и повиквания. Но от този момент е

За влиянието на мобилните връзки върху човешкия организъмЗа влиянието на мобилните връзки върху човешкия организъм

Още с появата на мобилните технологии и интернет редица учени и повечето от медиите започнаха да пускат масирана информация за вредата от този тип устройства и радиовълните върху здравето на