Samsung, Nokia и Sony в съвместен проект

Nokia, Sony, Samsung, Qalcomm и още 18 други компании създадоха собствен алианс, който ще има за цел да разработи специална технология за навигация в сгради и обекти. Името на алианса е In-Location и стремежа им е да създадат инфраструктура и услуги, които да доставят нужната информация на потребителите, които се намират в търговски обект например. Също така на дневен ред ще бъде намирането на решение за увеличаване на крайния оборот на търговските обекти и от друга страна клиентите да могат бързо и лесно да се ориентират в търсенето на желаната стока. Идеята на алианса е да предоставят на крайния потребител таргетирана реклама, която да послужи за по-лесно ориентиране, като предоставената информация ще бъде според интересите на купувача. Участниците в новия проект са убедени, че по този начин разходите за реклама ще спаднат значително, а същевременно ефекта от нея ще бъде много по-ефикасен. Първите стъпки по проекта ще бъдат направени още през настоящата година 2012, а 2013 година е предвидена за неговата комерсиална реализация. Компаниите са на мнение, че през периода от 2015 до 2017 година навигацията за сгради In-Location ще заработи с всичка сила. За този период се смята, че ще бъде най-силен, защото до тогава много от търговските обекти ще бъдат покрити с мрежи и проекта ще бъде от полза, както за обектите, така и за потребителите.

Google+ Comments