Tag: човешки организъм

За влиянието на мобилните връзки върху човешкия организъмЗа влиянието на мобилните връзки върху човешкия организъм

Още с появата на мобилните технологии и интернет редица учени и повечето от медиите започнаха да пускат масирана информация за вредата от този тип устройства и радиовълните върху здравето на