За влиянието на мобилните връзки върху човешкия организъм

antenaОще с появата на мобилните технологии и интернет редица учени и повечето от медиите започнаха да пускат масирана информация за вредата от този тип устройства и радиовълните върху здравето на хората. Дали наистина има основания за притеснения, или напротив, средствата за масова информация просто търсят с какво да запълнят страниците и емисиите си? Разбира се, в тези вълнения в известна степен са обосновани. Доколкото джиесемите работят на 1800 мегахерца вълни, предавайки информация, а UMTS функционират в диапазон 2100 мегахерца. Ако сравним тяхното действие с работата на микровълновите фурни, които работят в диапазона  2500 и развиват температури, способни да унищожат всички живи организми, които се намират в тях, то съвсем естествено възниква въпросът: защо телефонът да не може да ни навреди. Истината е, че системата на действие на тези два уреда е съвсем различна. И специалистите вече със сигурност са установили, че акумулаторната батерия съвсем не е в състояние да възпроизведе каквито и да е промени в организма – нито положителни, нито отрицателни.

Със секторните антени обаче нещата стоят по различен начин. Но пък за сметка на това те обичайно са разположени на достатъчно разстояние от постоянното пребиваване на хората. Към това трябва да се направи и допълнението, че силата и мощността на сигнала им постоянно се наблюдават и контролират.

И още една заблуда – вредата от клетъчната антена на покрива. Първо, тя е създадена, за да разсейва сигнала и второ, стените го поглъщат и не му позволяват особена мощност. По-голямо внимание трябва да се обръща, когато връзката е слаба, тогава винаги устройството, което се намира в близост до ползвателя, започва да излъчва по-мощно, за да я поддържа.

Разбира се, да си представим живота на съвременния човек без телефон до него, е невъзможно, но все пак е добре на места, където мрежата е слаба, да го държим далеч от себе си.

 

 

Google+ Comments