Общо зарядно?

Още отпреди няколко години се говори за въвеждане на единни зарядни за повечето електронни и мобилни устройства. Въпреки че процесът при много от компаниите започна, то бунтарите в сектора са Apple. А сега въпросът се поставя на дневен ред специално за пазара в Европа, тъй като Европейската комисия ще даде своето предложения на Европейския парламент.

Причината за уеднаквяването е изцяло водена от екологична гледна точка. Фактите говорят, че средно на европейски гражданин се падат по две зарядни за телефон. Отпадъкът от тях е от 11 тона, а цената за закупуването им общо 2,4 милиарда евро. Внушително, нали? Затова концепцията включва еднакви USB, които да се ползват от повече от едно устройство многократно.

В момента на пазара с всеки телефон се предлага и зарядно. Тоест при смяна на устройството заради авария, задължително получаваш и ново USB, без значение дали го използваш, или не. Резервите са добра опция, но не и когато са прекалено много. Водени от тази логика и от намаляването на електронни отпадъци българите Гергана и Соломон Паси въвеждат казуса в Европа.

Според гигантите Apple подобно действие ще ограничи развитието на иновациите в сектора и ще доведе до обезличаване на марки и брандове. Да не забравяме и конкуренцията, както и плащането на допълнителен патент от всеки производител за използване на унифицирания порт. Донякъде съм съгласен и с това становище, но и ограничаването от вредни отпадъци е важно.

Но предстои гласуване и ако съответно се премине към общ порт, то това изискване ще е валидно за европейския пазар чак след две години. А съм сигурен, че дебатът по темата ще продължи и няма лесно да се вземе решение за съдбата на толкова много компании и за бъдещето на хората.

Google+ Comments