Работа с колекторска фирма

Като собственик на среден по размер бизнес, работещ в партньорство с най-голямата колекторска агенция в България ЕОС Матрикс, искам първо да изкажа благодарността си от отличната ни съвместна работа. Ще подкрепя твърдението си за ползите от професионалната помощ за събиране на вземания, с фактология и данни. Проучването на EOS „Навици на плащане в Европа“ 2018, което се проведе за 11-и пореден път оповести, че колекторските агенции възстановяват 11.1 % от годишния оборот на бизнеса. На практика, компаниите за събиране на вземания насърчават добрите навици на плащане в обществото. Добрите новини са, че подобряването им е трайно както в Европа, така и в България.

Какви последици може да има от множеството забавени плащания?

Накратко, забавените плащания от клиенти засягат финансовото здраве на компаниите: основните негативни последици са намаляване на печалбите, по-високи разходи за лихви и липса на ликвидност. Според проучването през 2018г. се увеличава делът на компаниите, които се опасяват от крайно негативни резултати – 26% от фирмите твърдят, че се чувстват застрашени от фалит поради просрочени вземания. За да компенсира негативните ефекти от несъбраните вземания, бизнесът е принуден да ограничава инвестициите, компаниите съкращават служители или не наемат нови, а близо една четвърт увеличават цените на произвежданите от тях стоки и услуги.

Как работата с колекторските агенции помага на бизнесите?

Почти половината от българския бизнес ползва услугите на външен експерт по въпроса със забавените вземания. Положителните резултати не закъсняват и България се нарежда на първо място в Източна Европа по върнати приходи чрез колекторски компании. Тези средства се връщат обратно в икономиката, като компаниите ги използват за погасяване на собствени задължения, създаване на нови работни места или за различни видове инвестиции –разрастване на пазарния дял, научна и развойна дейност или инвестиции на финансовия пазар.

Резултатите са еднозначни и по въпроса дали да започнете работа с колекторска агенция – съветът ми е да не губите повече време и фокус върху дейността си, защото времето е пари, които може никога да не бъдат върнати, ако не си ги потърсите навреме.

Google+ Comments