Алтернативни способи за използване на клетъчни връзки

При появата на клетъчните връзки, на никого не му е хрумвало, че ще дойде време, в което ще се въведат гръмки гласови съобщения и повиквания. Но от този момент е минало доста време и вече връзката е далеч по-модернизирана. Появиха се множество паралелни възможности за използването й. Всичко започна с обичайните есемеси, а днес даже автомобилите ни, часовниците ни, че и кафеварката ни се нуждае от услугите на този тип комуникация. Какво се получава на практика – мобилният телефон стана неотменима част от нас. Всичко е толкова логично – защото това е прост, комфортен и притежаващ универсални качества способ за предаване на информация.

klima

Но да се върнем към въпроса за мобилните технологии, като представим и други възможни начини за ползването им.

Телеметрията е един от тях. Тя дава възможност за предаване на информация за данни от измервания или параметри за определени времеви периоди.

Използването на охранително пожарни комплекси е друга възможност. Благодарение на клетъчната връзка, когато възникне форсмажорни обстоятелства, проблемът се фиксира и на джиесема пристига есемес или емемес, в който ситуацията е описана. Това естествено позволява бързо да се отреагира на проблема и да бъде отстранен. Същото важи и при автомобилните системи за сигурност – в случай на кражба или злонамерени действия те предават снимка на злосторника и данни по джипиес системата.

За домакински нужди. Вече е практика работата на редица домакински уреди да бъде контролирана дистанционно или пък да се получава информация за това, което се случва с нея в определен момент.

После кой казва, че писателите фантасти имат развинтена фантазия. Никога не е достатъчно развинтена, защото техническият гений винаги надминава даже и най-смелите им прогнози.

 

 

Google+ Comments